Teatergården

 


Gårdlauget Teatergården

 

Gårdlauget Teatergården er stiftet på generalforsamlingen den 22. oktober 2019 i henhold til deklaration af 10. juli 1984, som er tinglyst på ejendommene matr.nr. 153 og 154, Helsingør Bygrunde.

 

Gårdlauget forestår vedligeholdelsen af friarealet (benævnt Teatergården) med fællesanlæg, som er beliggende mellem ejendommene Groskenstræde 3-13 og Bjergegade 28 A-E. Indtil 2019 blev vedligeholdelsen efter stiltiende aftale mellem ejerne varetaget af Ejerforeningen Groskenstræde 3-13. Da der fremkom ønsker om en væsentlig udvidelse af den fælles parkeringsplads, besluttede man at etablere Gårdlauget Teatergården. 


 

Gårdlaugets bestyrelse

 

Gårdlauget ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer og 1-2 suppleanter. Bestyrelsen holder møde efter behov.

 

Ejerforeningens bestyrelse er efter generalforsamlingen den 16. marts 2023 sammensat således:

 

Formand:        Mogens Aasvang, Bjergegade 28B, tlf. 25339715.

Næstfmd:        Lise Kabel, Groskenstræde 9, tlf. 40746440

Kasserer:        Carsten Søndergaard, Groskenstræde 3, 2. th., tlf. 51227051.

Medlem:          Majbritt Fyllgraf, Groskenstræde 13, tlf. 20668596.

 

Suppleant:       Kili Linde, Groskenstræde 11.

Revisor:           Beryl Aasvang, Bjergegade 28B.

Revisorsupl.:   Kirsten Poulsen, Bjergegade 28D.


Resuméer fra bestyrelsesmøderne:


 • 19. februar 2024 - se her
 • 18. december 2023 - se her
 • 2. februar 2023 - se her
 • 2. marts 2022 - se her
 • 4. november 2021 - se her
 • 7. oktober 2021 - se her
 • 15. juli 2021 - se her
 • 17. juni 2021 - se her
 • 26. maj 2021 - se her
 • 22. februar 2021 - se her
 • 30. september 2020 - se her
 • Uge14 2020 - se her
 • 6. marts 2020 - se her   Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling i Gårdlauget Teatergården afholdes i henhold til gårdlaugets vedtægter hvert år i marts eller april måned. Desuden afholdes ekstraordinære generalforsamlinger, når der opstår sager, som ikke kan vente til næste ordinære generalforsamling.

 

Forslag, der ønskes behandlet af bestyrelsen, afleveres til formanden eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Forslag eller emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afleveres til bestyrelsen senest den 15. februar.

 

Referater fra generalforsamlingerne:

 

 • 16. marts 2023 - se her
 • 17. marts 2022 - se her
 • 25. november 2021 - se her
 • 13. juni 2021 - se her
 • 14. juni 2020 - se her
 • 22. oktober 2019 - se herGårdlaugets vedtægter

 

 • Gårdlaugets vedtægter - se herGårdlaugets ordensregler mm.


 • Plan for fordeling af havearbejdet - se her
 • Ordensregler mm. for Gårdlauget Teatergården - se her
 • Aftale om brug af fællesarealet ud for Groskenstræde 13 - se her                 Gårdlaugets økonomi

 

Fællesudgifter

 

Fællesudgifterne dækker vedligeholdelse af gårdarealet.

 

Budget- og regnskabsdokumenter:

 

 • Gårdlaugets budget for 2024 - se her
 • Gårdlaugets budget for 2023 - se her
 • Gårdlaugets budget for 2022 - se her
 • Gårdlaugets budget for 2021 - se her
 • Gårdlaugets budget for 2020 - se her


Acontoraterne indgår i skemaet for Ejerforeningen Groskenstræde 3-13's acontorater, se under Økonomi.


 • Gårdlaugets årsregnskab for 2023 - se her
 • Gårdlaugets årsregnskab for 2022 - se her
 • Gårdlaugets årsregnskab for 2021 - se her
 • Gårdlaugets årsregnskab for 2020 - se her
 Kalender for gårdlaugets arrangementer i 2024:


Forårsoprydningsdag:        Søndag den 24. marts 2024 fra kl. 11

Sommerfest:                       Lørdag  den 24. august 2024 kl. 16

Efterårsoprydningsdag:      Søndag den 13. oktober 2024 fra kl. 11

Julestue:                             Lørdag  den 7. december 2024 kl. 15


 

Brugsanvisninger mm.


 • Redskabsskurets indretning mm. - se her
 • Handling ved hjertestop - se her
 • Brugsanvisning til det lille partytelt (3x6 meter) side 1 og side 2
 • Brugsanvisning til det store partytelt (4x8 meter) side 1 og side 2
______________________________


TEATERHUSENE.DK © 2013