Forside

 


Velkommen til

Ejerforeningen

Groskenstræde 3-13

Ejendommene i Groskenstræde 3-13 i Helsingør

blev opført og solgt i 1984-1985 under navnet Teaterhusene.

 

Bebyggelsen består af 2 etageejendomme nr. 3 og nr. 7 med hver 6 ejerlejligheder

og 4 enkelthuse med 1.sal    -    i alt 16 boliger.

 

Teaterhusene deler gårdanlæg med ejendommene i Bjergegade 28,

og udover gode parkeringsforhold er der anlagt en dejlig grøn have

med flere små terrasser og et fælles redskabsskur. Vedligeholdelsen af gårdanlægget varetages af Gårdlauget Teatergården, som er en grundejerforening med ejerne af lejlighederne i Groskenstræde 3-13 og Bjergade 28 som medlemmer.

 

Her på siderne kan du læse mere om ejendommene, klikke ind på Galleri

med fotos fra bebyggelsen, og ikke mindst gå på opdagelse i Historie,

hvor der findes ældre fotografier fra Groskenstræde og Bjergegade,

lånt på Helsingør Bymuseum. Der er historiske links,

og historien bag navnet Teaterhusene.

 

Baghuset er forbeholdt ejendommens beboere, men af nemheds hensyn

har vi dog valgt at sætte vore interne nyheder ind her på forsiden. 


______________________________Nyheder:


01.07.2024 - HUSK at restaffald altid skal lægges i en pose, som lukkes med knude.

Gårdlaugsbestyrelsen har udsendt en mail til beboerne, om at det er vigtigt, at restaffaldet altid lægges i en pose, som lukkes med knude, før det afleveres i affaldscontaineren. Baggrunden var, at gårdlaugets ene restaffaldscontainer har været befængt med maddiker.


07.03.2024 - Ordinære generalforsamlinger i ejerforeningen og gårdlauget den 4. marts 2024.

Referaterne af de ordinære generalforsamlinger den 4. marts 2024 i ejerforeningen og gårdlauget kan ses her hhv. her. Endvidere er samtidig udsendt den endelig havearbejdsfordelingsplan for 2023, som kan ses her.


19.02.2024 - Indkaldelse til generalforsamling den 4. marts 2024 i gårdlauget.

Bestyrelsen for gårdlauget har indkaldt til ordinær generalforsamling den 4. marts 2024 kl. 20 med mødested i kælderen i Groskenstræde 3. Dagsordenen fremgår af GT-nyt 19. februar 2024, der er udsendt til medlemmerne med email af 19. februar 2024 og desuden kan ses her. Bilagene kan ses her: Gårdlaugets regnskab for 2023 og forslag til gårdlaugets budget for 2024.


Samtidig er udsendt et udkast til havearbejdsfordelingsplan for sommerhalvåret 2024, som kan ses her. Eventuelle ønsker om ændringer, herunder tilsagn om at overtage ansvaret for plæneklipning i de ubesatte perioder, bedes afgivet til kassereren senest på generalforsamlingen


09.02.2024 - Indkaldelse til generalforsamling den 4. marts 2024 i ejerforeningen.

Bestyrelsen for ejerforeningen har indkaldt til ordinær generalforsamling den 4. marts 2024 kl. 19 med mødested i kælderen i Groskenstræde 3. Dagsordenen fremgår af Groskenstrædetidende 9. februar 2024, der er udsendt til medlemmerne med email af 9. februar 2023 og desuden kan ses her. Bilaget med årsregnskab 2023 kan ses her, og bilaget med forslag til budget for 2024 kan ses her.


08.02.2024 - Bestyrelsesmøde i ejerforeningen den 7. februar 2024.

Ejerforeningens bestyrelse har holdt møde den 7. februar 2024, hvor der blev gjort status over ejerforeningens økonomi og tilrettelagt næste ordinære generalforsamling den 4. marts 2024 kl. 19. Resuméet af bestyrelsesmødet kan ses her.


18.12.2023 - Indkaldelse til beboermøde om den nye affaldssorteringsordning.

Gårdlaugsbestyrelsen har den 18. december 2023 indkaldt til beboermøde om den nye affaldssorteringsordning søndag den 14. marts 2024 kl. 11 i Gården.


18.12.2023 - Bestyrelsesmøde i gårdlauget den 18. december 2023.

Bestyrelsen i gårdlauget har holdt møde den 18. december 2023, hvor man drøftede den ny affaldssorteringsordning, som startes op i Helsingør Midtby den 29. januar 2024. Desuden blev datoen for næste ordinære generalforsamling foreløbigt fastsat til mandag den 4. marts 2024 kl. 20. Resuméet af bestyrelsesmødet kan ses her.


12.11.2023 - Bestyrelsesmøde i ejerforeningen den 9. november 2023.

Ejerforeningens bestyrelse har holdt møde den 9. november 2023, hvor der bl.a. blev gjort status over ejerforeningens økonomi og diverse vandskader i ejendommen. Endvidere blev datoen for næste ordinære generalforsamling foreløbigt fastsat til mandag den 4. marts 2024 kl. 19. Resuméet af bestyrelsesmødet kan ses her.


14.06.2023 - Bestyrelsesmøde i ejerforeningen den 12. juni 2023.

Ejerforeningens bestyrelse har holdt møde den 12. juni 2023, hvor der bl.a. blev gjort status over ejerforeningens økonomi og rapporteret om endnu en vandskade i ejendommen. Resuméet af bestyrelsesmødet kan ses her.


19.03.2023 - Ordinære generalforsamlinger i ejerforeningen og gårdlauget den16. marts 2023.

Referaterne af de ordinære generalforsamlinger den 17. marts 2022 i ejerforeningen og gårdlauget kan ses her hhv. her. Endvidere er samtidig udsendt den endelig havearbejdsfordelingsplan for 2023, som kan ses her.


18.03.2023 - Oprydningsdag søndag den 26. marts 2023 fra kl. 11.

Gårdlaugsbestyrelsen har udsendt en email til beboerne med besked, om at der afholdes forårsoprydningsdag i gården søndag den 26. marts 2023 fra kl. 11.


08.02.2023 - Indkaldelse til generalforsamlinger den 16. marts 2023 i ejerforeningen og gårdlauget.

Bestyrelserne for ejerforeningen hhv. gårdlauget har indkaldt til ordinære generalforsamlinger den 16. marts 2023 kl. hhv. 19 og 20 med mødested i kælderen i Groskenstræde 3. Dagsordenerne fremgår af Groskenstrædetidende 8. februar 2023 hhv. GT-nyt 8. februar 2023, der er udsendt til medlemmerne med emails af 8. februar 2023, og kan desuden ses her, hhv. her. Bilagene kan ses her: Ejerforeningens årsregnskab for 2022, Ejerforeningens vedligeholdelsesplan for 2023, Ejerforeningens budget for 2023, Gårdlaugets årsregnskab for 2022 og Gårdlaugets budget for 2023.


Samtidig er udsendt et udkast til havearbejdsfordelingsplan for sommerhalvåret 2023, som kan ses her. Eventuelle ønsker om ændringer, herunder tilsagn om at overtage ansvaret for plæneklipning i de ubesatte perioder, bedes afgivet til kassereren senest på generalforsamlingen.


05.02.2023 - Bestyrelsesmøder i ejerforeningen og gårdlauget den 2. februar 2023.

Bestyrelserne i hhv. ejerforeningen og gårdlauget har holdt møde den 2. februar 2023, hvor bl.a. blev tilrettelagt generalforsamlingerne den 16. marts 2023. Gårdlaugsbestyrelsen drøftede herudover bl.a. Helsingør Kommune/Forsyning Helsingørs brev af 10. januar 2023 om den ny affaldssorteringsordning. Resuméerne af bestyrelsesmøderne kan ses her hhv. her og brevet her.


08.11.2022 - Bestyrelsesmøde i ejerforeningen den 7. november 2022.

Ejerforeningens bestyrelse har holdt møde den 7. november 2022, hvor der bl.a. blev gjort status over det igangværende og snart afsluttede reparationsarbejde på ejendommen og en række andre mindre sager. Resuméet af bestyrelsesmødet kan ses her.


31.07.2022 - Igangsættelse af større reparationsprojekt på Groskenstræde-ejendommen.

Som vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2022 og godkendt udvidet på den ekstraordinære generalforsamling den 27. juni 2022 har ejerforeningsbestyrelsen igangsat et større reparationsprojekt på Groskenstræde-ejendommen.

I juni 2022 reparerede mureren de afskallede dele af facaden på Groskenstræde 5 og 7, og den 27. juli påbegyndtes opsætning af stillads omkring bygningerne Groskenstræde 3-7.

Den 8. august går mureren i gang med reparation af tagrygningen. Samtidig påbegynder blikkenslageren at udskifte tagrender og nedløbsrør, og den 15. august påbegynder maleren maling af vinduer og terrassedøre og skal senere male de reparerede dele af facaden.

Arbejdet på Groskenstræde 3-7 påregnes afsluttet den første uge i september, hvorefter reparationen af Groskenstræde 9-13 sættes i gang.

En oversigt over reparationsprojektet kan ses her.


28.06.2022 - Ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen den 27. juni 2022.

Referatet af den ekstraordinære generalforsamling den 27. juni 2022 i ejerforeningen kan læses her.


10.06.2022 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 27. juni 2022 i ejerforeningen.

Bestyrelsen for ejerforeningen har har på sit møde den 10. juni 2022 besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 27. juni 2022 kl. 19 i fællesrummet i kælderen i Groskenstræde 3. På dagsordenen er et forslag til tillægsbevilling på 400.000 kr. til reparationsarbejder på ejendommen, jf. Groskenstrædetidende Juni 2022, der er udsendt til medlemmerne med mail af 10. juni 2022 og desuden kan ses her. Resuméet af bestyrelsesmødet kan ses her.


20.03.2022 - Ordinære generalforsamlinger i ejerforeningen og gårdlauget den 17. marts 2022.

Referaterne af de ordinære generalforsamlinger den 17. marts 2022 i ejerforeningen og gårdlauget kan ses her hhv. her.


03.03.2022 - Indkaldelse til generalforsamlinger den 17. marts 2022 i ejerforeningen og gårdlauget.

Bestyrelserne for ejerforeningen og gårdlauget har indkaldt til ordinære generalforsamlinger den 17. marts 2022 kl. henholdsvis 19 og 20 med mødested i kælderen i Groskenstræde 3. Dagsordenerne fremgår af Groskenstrædetidende marts 2022 hhv GT-nyt marts 2022, der er udsendt til medlemmerne med mails af 3. marts 2022, kan desuden ses her, hhv. her. Bilagene kan ses under de relevante faner (Ejendommen, Økonomi og Teatergården). Transport- og Boligministeriets normalvedtægt for ejerforeninger skal dog ses her.


03.03.2022 - Bestyrelsesmøder i ejerforeningen og gårdlauget den 28. januar hhv. 2. marts 2022.

Bestyrelserne i hhv. ejerforeningen og gårdlauget har holdt møde den 28. januar hhv. 2. marts 2022, hvor bl.a. blev tilrettelagt generalforsamlingerne den 17. marts 2022. Resuméerne af bestyrelsesmøderne kan ses her hhv. her.


31.01.2022 - Anlæg af ny affaldsplads, udvidelse af P-plads og opsætning af hegn om P-plads.

Den 31. januar 2022 igangsættes arbejdet med anlæg af ny affaldsplads, udvidelse af P-plads og opsætning af hegn omkring P-pladsen, som blev godkendt på generalforsamlingen den 25. november 2021. Det betyder, at der ikke må holde biler på P-pladsen om dagen i perioden 31. januar-2. februar.


08.01.2022 - Bestyrelsesmøde i ejerforeningen den 6. januar 2022.

Ejerforeningsbestyrelsen har holdt møde den 6. januar 2022, hvor bl.a. blev drøftet forelæggelse af et forslag på den kommende generalforsamling om ændring af vedtægterne med henblik på indarbejdelse af Transport- og Boligministeriets normalvedtægt af 19. november 2020. Et resumé af bestyrelsesmødet kan ses her.


08.01.2022 - Generalforsamlinger den 17. marts 2022 i ejerforeningen og gårdlauget.

Årets ordinære generalforsamlinger afholdes den 17. marts 2022 kl. 19 for ejerforeningen og kl. 20 for gårdlauget. Evt. forslag skal være bestyrelserne i hænde senest den 15. februar 2022. Der vil senere blive udsendt indkaldelser med dagsorden.


27.11.2021 - Ekstraordinær generalforsamling i gårdlauget den 25. november 2021.

Referatet af den ekstraordinære generalforsamling den 25. november 2021 i gårdlauget om forslag til ny affaldsplads og opsætning af hegn omkring P-plads kan ses her.


11.11.2021 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 25. november 2021 i gårdlauget.

Bestyrelsen for gårdlauget har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 25. november 2021 kl. 19 i fællesrummet i kælderen i Groskenstræde 3. På dagsordenen er forslag til anlæg af affaldsplads og opsætning af hegn om P-plads, jf. GT-nyt november 2021, der er udsendt til medlemmerne med mail af 11. november 2021 og desuden kan ses her.


05.11.2021 - Bestyrelsesmøde i gårdlauget den 4. november 2021 - ny affaldssortering og ekstraordinær generalforsamling.

Gårdlaugsbestyrelsen har holdt møde den 4. november 2021, hvor det blev besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 25. november 2021 kl. 19 om den ny affaldssorteringsordning fra næste år. Desuden besluttede man at udsende resutatrapporten om spørgeskemaundersøgelsen til gårdlaugets medlemmer. Rapporten kan ses her, og resuméet af bestyrelsesmødet kan ses her.


08.10.2021 - Bestyrelsesmøde i gårdlauget den 7. oktober 2021 - spørgeskemaundersøgelse om ny affaldsplads samt tilbud på affaldspladsen.

Gårdlaugsbestyrelsen har holdt møde den 7. oktober 2021. På mødet blev gennemgået resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen om ny affaldsplads i forbindelse med overgangen til ny affaldssortering. Endvidere var indhentet tilbud på affaldspladsen og opsætning af hegn omkring parkeringspladsen. Resuméet af mødet kan ses her.


25.09.2021 - Oprydningsdag søndag den 10. oktober 2021 fra kl. 11.

Gårdlaugsbestyrelsen har udsendt en mail til beboerne med besked, om at der afholdes efterårsoprydningsdag i gården søndag den 10. oktober 2021 fra kl. 11.


04.08.2021 - Krebsegilde i Gården lørdag den 21. august 2021 kl. 15.

Gårdlauget Teatergården har indbudt til krebsegilde lørdag den 21. august 2021 kl. 15. Tilmelding til Beryl Aasvang senest den 14. august 2021.


17.07.2021 - Bestyrelsesmøde i gårdlauget den 15. juli 2021 - spørgeskema til beboerne om ny affaldsplads.

Gårdlaugsbestyrelsen har holdt møde den 15. juli 2021. På mødet blev besluttet at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om beboernes ønsker til den kommende ny affaldsplads. Resuméet af mødet kan læses her, og brevet af 17. juli 2021 til beboerne med spørgeskemaet kan ses her.


21.06.2021 - Bestyrelsesmøde i ejerforeningen den 20. juni 2021 - bl.a. om kommende reparationsarbejder.

Ejerforeningsbestyrelsen har holdt møde den 20. juni 2021. På mødet blev bl.a. drøftet kommende reparationsarbejder. Resuméet af mødet kan læses her.


18.06.2021 - Bestyrelsesmøde i gårdlauget den 17. juni 2021 - bl.a. om ny affaldsplads.

Gårdlaugsbestyrelsen har holdt møde den 17. juni 2021. På mødet blev bl.a. aftalt at indhente tilbud på etablering af den ny affaldsplads. Resuméet af mødet kan læses her.


18.06.2021 - Ordinære generalforsamlinger i ejerforeningen og gårdlauget den 13. juni 2021.

Referatet af de ordinære generalforsamlinger den 13. juni 2021 i ejerforeningen kan ses her, og i gårdlauget kan ses her.


04.06.2021 - Indkaldelse til generalforsamlinger den 13. juni 2021 i ejerforeningen og gårdlauget.

Bestyrelserne for ejerforeningen og gårdlauget har indkaldt til ordinære generalforsamlinger den 13. juni 2021 kl. henholdsvis 14 og 15 med mødested i gården. Dagsordenerne fremgår af Groskenstrædetidende juni 2021 hhv GT-nyt juni 2021, der er udsendt til medlemmerne med mails af 4. juni 2021 og desuden kan ses her hhv. her. Bilagene kan ses under de relevante faner (Økonomi og Teatergården). Forslaget fra gårdlaugsbestyrelsen til ny affaldsplads mm. skal dog ses her.


27.05.2021 - Generalforsamlinger planlægges til søndag den 13. juni 2021 kl. 14 og 15.

Ejerforeningsbestyrelsen hhv. gårdlaugsbestyrelsen har i email orienteret om, at der vil blive indkaldt til generalforsamlinger søndag den 13. juni 2021 kl. 14 hhv. kl. 15 i gården. Evt. forslag skal være bestyrelserne i hænde senest den 3. juni 2021.


27.05.2021 - Bestyrelsesmøder den 26. maj 2021 - bl.a. om tagreparation, hegn om P-plads og affaldsskur.

Ejerforeningsbestyrelsen og gårdlaugsbestyrelsen har holdt møde den 26. maj 2021. På møderne blev bl.a. drøftet reparation af tag og skorsten og evt. opsætning af hegn omkring P-pladsen og en affaldsplads/-skur i forbindelse med den ny affaldssorteringsordning. Resuméer af mødet i ejerforeningsbestyrelsen kan læses her og af mødet i gårdlaugsbestyrelsen her.


21.04.2021 - Plan for fordeling af havearbejdet i 2021.

Gårdlaugsbestyrelsen har udsendt den endelige plan for fordeling af havearbejdet i gården i 2021. 


09.04.2021 - Oprydningsdag søndag den 11. april 2021 er udsat til søndag den 18. april 2021 fra kl. 11.

På grund af dårligt vejr er oprydningsdagen udsat med en uge.


31.03.2021 - Oprydningsdag søndag den 11. april 2021 fra kl. 11.

Læs indkaldelsen her.


23.02.2021 - Bestyrelsesmøder den 22. april 2021 - bl.a. om budget, tagreparation og affaldsskur.

Ejerforeningsbestyrelsen og gårdlaugsbestyrelsen har holdt møde den 22. februar 2021. På møderne blev bl.a. drøftet reparation af tag og skorsten, indretning af nyt affaldsskur som følge af den ny affaldssorteringsordning samt budgettet for 2021. Resuméer af mødet i ejerforeningsbestyrelsen kan læses her og af mødet i gårdlaugsbestyrelsen her.


03.10.2020 - Oprydningsdag søndag den 11. oktober 2020 fra kl. 11.

Læs indkaldelsen her.


03.10.2020 - Bestyrelsesmøder den 30. september 2020 - bl.a. om trappevask og oprydningsdag.

Ejerforeningsbestyrelsen og gårdlaugsbestyrelsen har afholdt møder den 30. september 2020. På møderne blev tilrettelagt oprydningsdagen den 11. oktober 2020 og drøftet problemerne med trappevask i Groskenstræde 7. Resuméer af mødet i ejerforeningsbestyrelsen kan læses her og af mødet i gårdlaugsbestyrelsen her.


20.09.2020 - Redskabsskuret i Gården.

Der er ryddet op og gjort rent i redskabsskuret i Gården. Se her, hvordan der ser ud nu.


24.07.2020 - Krebsegilde i Gården lørdag den 15. august 2020 kl. 15.

Læs indbydelsen her.


17.06.2020 - Ordinære generalforsamlinger i ejerforeningen og gårdlauget den 14. juni 2020.

Referatet af de ordinære generalforsamlinger den 14. juni 2020 i ejerforeningen kan ses her, og i gårdlauget kan ses her.


24.05.2020 - Indkaldelse til generalforsamlinger den 14. juni 2020 i ejerforeningen og gårdlauget.

Bestyrelserne for ejerforeningen og gårdlauget har indkaldt til ordinære generalforsamlinger den 14. juni 2020 kl. henholdsvis 14 og 15 med mødested i gården. Dagsordenerne fremgår af Groskenstrædetidende juni 2020 hhv GT-nyt juni 2020, der er udsendt til medlemmerne med mails af 24. maj 2020 og desuden kan ses her hhv. her. Bilagene kan ses under de relevante faner (Ejerforeningen, Teatergården og Økonomi). Tilbuddet fra "byggesagkyndig.nu" kan dog ses her.


08.04.2020 - "Bibliotek" i kælderen i Groskenstræde 3

Der er etableret et lille "bibliotek" i kælderen i Groskenstræde 3. "Biblioteket" er en byttecentral for beboerne i Groskenstræde og Bjergegade, hvor man tager eller giver en bog. Reolen er placeret lige inden for opgangsdøren. 


03.04.2020 - Oprydningsdage søndag den 19. april og torsdag den 23. april 2020 begge dage fra kl. 11

Pga. corona-situationen afholdes gårdlaugets forårsoprydning over 2 dage med maks. 10 deltagere hver af dagene. Tilmelding er nødvendig senest 15. april. Læs indkaldelsen her.


11.03.2020 - Udsættelse af generalforsamlingerne den 24. marts 2020 indtil videre

På grund af faren for spredning af corona-virus er det besluttet at udsætte de ordinære generalforsamliger, der var berammet til 24. marts 2020, i ejerforeningen og gårdlauget indtil videre. De nye acontorater for april 2020-marts 2021 baseres på bestyrelsernes foreløbige budgetter for 2020, der for ejerforeningen kan ses her og for gårdlauget her.


10.03.2020 - Bestyrelsesmøder den 6. marts 2020 - Forberedelse af ordinær generalforsamling

Ejerforeningsbestyrelsen og gårdlaugsbestyrelsen har afholdt møder den 6. marts 2020. På møderne blev tilrettelagt generalforsamlingerne den 24. marts 2020. Resuméet af mødet i ejerforeningsbestyrelsen kan læses her.


22.01.2020 - Generalforsamling i ejerforeningen og i gårdlauget den 24. marts 2020

Bestyrelserne har fastsat næste ordinære generalforsamling i ejerforeningen til tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19:30 og i gårdlauget samme dato kl. 20:30. Indkaldelse udsendes senere.


______________________________


TEATERHUSENE.DK © 2013