Forside

 

Velkommen til

Ejerforeningen

Groskenstræde 3-13

 

 

 

Ejendommene i Groskenstræde 3-13 i Helsingør

blev opført og solgt i 1984-1985 under navnet Teaterhusene.

Bebyggelsen består af 2 etageejendomme nr. 3 og nr. 7 med hver 6 ejerlejligheder

og 4 enkelthuse med 1.sal - ialt 16 boliger.

Teaterhusene deler gårdanlæg med ejendommene i Bjergegade 28,

og udover gode parkeringsforhold er der anlagt en dejlig grøn have

med flere små terrasser og et fælles skur.

Her på siderne kan du læse mere om ejendommene, klikke ind på Galleri

med fotos fra bebyggelsen, og ikke mindst gå på opdagelse i Historie,

hvor der findes ældre fotografier fra Groskenstræde og Bjergegade,

lånt på Helsingør Bymuseum. Der er historiske links,

og historien bag navnet Teaterhusene.

Baghuset er forbeholdt ejendommens beboere, men af nemheds hensyn

har vi dog valgt at sætte vore interne nyheder ind her på forsiden.

 

______________________________

 

 

Nyheder:

 

18.05.2018 - Førstehjælpskursus for beboerne den 30. maj 2018 kl. 17-21

Ejerforeningen arrangerer førstehjælpskursus for beboerne onsdag den 30. maj 2018 kl. 17-21. Se indbydelsen her.

 

16.05.2018 - Bestyrelsesmøde den 15. maj 2018 - Bl.a. om høringen om skitse til udvidelse af P-pladsen

Ejerforeningsbestyrelsen har afholdt møde den 15. maj 2018, hvor bl.a. blev behandlet resultatet af høringen om eg skitseforslag til udvidelse af parkeringspladsen i Gården. Læs resuméet her

 

08.04.2018 - Oprydningsdag søndag den 15. april 2018 fra kl. 11

Læs indkaldelsen her

 

04.04.2018 - Bestyrelsesmøde den 3. april 2018 - Overvejelser om udvidelse af P-pladsen

Ejerforeningsbestyrelsen har afholdt møde den 3. april 2018, hvor bl.a. blev drøftet en evt. udvidelse af parkeringspladsen i Gården. Læs resuméet her.

 

22.03.2018 - Ordinær generalforsamling den 20. marts 2018 og havearbejdsfordelingsplan for 2018

Referatet af den ordinære generalforsamling den 20. marts 2018 kan ses her, og havearbejdsfordelings-planen for 2018 kan ses her.

 

23.02.2018 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 20. marts 2018 kl. 19:30

Bestyrelsen har indkaldt til ordinær generalforsamling i ejerforeningen tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:30. Dagsordenen fremgår af Groskenstrædetidende Februar 2018, der er udsendt til medlemmerne med mail af 23. februar 2018 og desuden kan ses her. Som bilag til dagsordenen er udsendt ejerforeningens årsregnskab for 2017, som kan ses her, og budgettet for 2018, som kan ses her.

 

22.02.2018 - Bestyrelsesmøde den 22. februar 2018 - Dagsordenen for næste generalforsamling

Ejerforeningsbestyrelsen har afholdt møde den 22. februar 2018, hvor dagsordenen for generalforsamlingen den 20. marts 2018 blev gennemgået. Desuden blev orienteret om status for reparationen af kloakken ved porten. Læs resuméet her.

 

24.11.2017 - Julestue lørdag den 2. december 2017 kl. 15

Ejerforeningen inviterer medlemmerne på glögg og æbleskiver i fællesrummet i Groskenstræde 3, kælderen, lørdag den 2. december 2017 - se indbydelsen her.

 

10.11.2017 - Ejerforeningen har fået opsat en HJERTESTARTER på redskabsskuret

Ejerforeningens hjertestarter er nu sat op på redskabsskuret i Gården og er klar til brug. En meget kortfattet gennemgang af, hvordan man skal hjælpe en person med hjertestop, er givet i denne oversigt udarbejdet af hjertestarterens leverandør. For ejere af en smartphone anbefales det at downloade app’en “112 app”, som skal bruges ved opkald til alarmcentralen og vil være til hjælp, når ambulancen skal dirigeres frem til ulykkesstedet.

 

05.10.2017 - Bestyrelsesmøde den 3. oktober 2017 - Køb af hjertestarter

Ejerforeningsbestyrelsen har afholdt møde den 3. oktober 2017, hvor blev besluttet at anskaffe en hjertestarter. Læs resuméet her

 

22.09.2017 - Oprydningsdag søndag den 1. oktober 2017 fra kl. 11

Læs indkaldelsen her

 

19.09.2017 - Bestyrelsesmøde den 19. september 2017 - Hjertestarter, oprydningsdag mm.

Ejerforeningsbestyrelsen har afholdt møde den 19. september 2017, hvor bl.a. blev drøftet anskaffelse af hjertestarter og oprydningsdagen den 1. oktober 2017. Læs resuméet her.

 

22.08.2017 - Krebsegilde i Gården lørdag den 26. august 2017 kl. 15

Læs indbydelsen her

 

02.04.2017 - Oprydningsdag søndag den 9. april 2017 fra kl. 11

Læs indkaldelsen her.

 

23.03.2017 - Ordinær generalforsamling den 21. marts 2017 og havearbejdsfordelingsplan for 2017

Referatet af den ordinære generalforsamling den 21. marts 2017 kan ses her, og havearbejdsfordelings-planen for 2017 kan ses her.

 

19.03.2017 - Acontorater for 2017-18 og varmeafregning for 2016. Budettet for 2017

Kassereren har udsendt opkrævninger af acontorater for april 2017-marts 2018 samt årsafregning for varmeåret 2016. En oversigt over acontoraterne og deres bestanddele kan ses her. Budgettet for 2017 kan ses her.

 

09.03.2017 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 21. marts 2017 kl. 19:30

Bestyrelsen har indkaldt til ordinær generalforsamling i ejerforeningen tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19:30. Dagsordenen fremgår af Groskenstrædetidende Marts 2017, der er udsendt til medlemmerne med mail af 9. marts 2017 og desuden kan ses her. Som bilag til dagsordenen er udsendt ejerforeningens årsregnskab for 2016, som kan ses her.

 

03.01.2017 - Ordinær generalforsamling tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19:30

Ejerforeningen holder ordinær generalforsamling tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19:30 i Fællesrummet i kælderen Groskenstræde 3. Dagsorden vil blive udsendt senere. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest den 15. februar 2017.

 

24.11.2016 - Julestue lørdag den 3. december 2016 kl. 15

Ejerforeningen inviterer medlemmerne på glögg og æbleskiver i fællesrummet i Groskenstrsæde 3, kælderen, lørdag den 3. december 2016 - se indbydelsen her

 

01.10.2016 - Oprydningsdag søndag den 9. oktober 2016 kl. 11

Læs indkaldelsen her.

 

08.08.2016 - Krebsegilde i Gården lørdag den 20. august 2016 kl. 15

Læs indbydelsen her.

 

20.06.2016 - Aftale om brug af fællesarealet ud for Groskenstræde 13

Ejerforeningsbestyrelsen har indgået aftale med ejerne af Groskenstræde 13 om udvidelse af terrassen foran deres hus - se aftalen her.

 

28.04.2016 - Acontorater for 2016-17 og varmeafregning for 2015. Budettet for 2016

Kassereren har udsendt opkrævninger af acontorater for april 2016-marts 2017 samt årsafregning for varmeåret 2015. På grund af forsinkelse af Forsyning Helsingørs afregning blev opkrævningerne ikke som normalt udsendt i marts måned. Betalingsfristen for april og maj er derfor udskudt til 12. maj. En oversigt over acontoraterne og deres bestanddele kan ses her. Budgettet for 2016 kan ses her.

 

07.04.2016 - Oprydningsdag søndag den 17. april 2016 kl. 11

Læs indkaldelsen her.

 

29.03.2016 - Ordinær generalforsamling den 16. marts 2016 og havearbejdsfordelingsplan for 2016

Referatet af den ordinære generalforsamling den 16. marts 2016 kan ses her, og havearbejdsfordelings-planen for 2016 kan ses her. På generalforsamlingen blev godkendt reviderede ordensregler, som kan ses her.

 

27.03.2016 - Forsinket acontoopkrævning for april 2016

Forsyning Helsingørs årsafregning for 2015 for varmen er forsinket foreløbig en måned, og det er derfor besluttet at udskyde opkrævningen af Groskenstrædeejendommens acontorater for april 2016, indtil forsyningens årsafregning foreligger. I forhåbentlig værste fald vil april-raten blive opkrævet samtidig med maj-raten.

 

25.02.2016 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 16. marts 2016 kl. 19:30

Bestyrelsen har indkaldt til ordinær generalforsamling i ejerforeningen onsdag den 16. marts 2016 kl. 19:30. Dagsordenen fremgår af Groskenstrædetidende Februar 2016, der er udsendt til medlemmerne med mail af 25. februar 2016 og desuden kan ses her. Som bilag til dagsordenen er udsendt ejerforeningens årsregnskab for 2015, som kan ses her, og et udkast til ordensregler, som kan ses her.

 

20.02.2016 - Bestyrelsesmøde den 18. februar 2016 - Bogkasse i kælderen

Ejerforeningsbestyrelsen har afholdt møde den 18. februar 2016, hvor bl.a. blev drøftet dagsordenen for generalforsamlingen den 16. marts 2016. Læs resuméet her. Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på den bogkasse, der er opsat i kælderen i Groskenstræde 3, hvor beboerne kan udveksle bøger, jf. fotoet her.

 

18.01.2016 - Ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2016 kl. 19:30

Ejerforeningen holder ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2016 kl. 19:30 i Fællesrummet i kælderen Groskenstræde 3. Dagsorden vil blive udsendt senere. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest den 15. februar 2016.

 

28.11.2015 - Julestue lørdag den 5. december 2015 kl. 15

Ejerforeningen inviterer medlemmerne på glögg og æbleskiver i fællesrummet i Groskenstrsæde 3, kælderen, lørdag den 5. december 2015 - se indbydelsen her.

 

19.10.2015 - Oprydningsdag søndag den 25. oktober 2015 kl. 11

Læs indkaldelsen her.

 

16.10.2015 - Bestyrelsesmøde den 16. oktober 2015

Ejerforeningsbestyrelsen har afholdt møde den 16. oktober 2015. Mødet omhandlede bl.a. den ny papircontainer i Gården, sagen om fældning af træ i skellet til Sct. Annagade 41 og trappevask i Groskenstræde 3 og 7. Læs resuméet her.

 

18.09.2015 - Papircontainer i Gården

Forsyning Helsingør har opstillet en papircontainer i Gårdens affaldsskur ved siden af de to affaldscontainere. Aviser og andet papir skal fremover lægges i papircontaineren.

 

24.07.2015 - Krebsegilde i Gården lørdag den 8. august 2015 kl. 15.

Læs indbydelsen her.

 

09.07.2015 - Fældning af træ i skellet ind mod Sct. Annagade 41

Naboen i Sct. Annagade 41 har henvendt sig til ejerforeningsbestyrelsen om et elmetræ, der står i skellet, og som skygger i hans have. Han ønsker derfor at få træet fjernet. Der er tale om et vildskud, som de seneste år er skudt kraftigt i vejret. Et billede af træet ses her. Ejerforeningsbestyrelsen har bedt om at få eventuelle indvendinger mod en fældning senest den 6. august 2015.

 

09.05.2015 - El-målerne udskiftes til fjernaflæste målere torsdag den 4. juni 2015

 

09.05.2015 - Fjernvarmen afbrydes tirsdag den 12. maj 2015 kl. 6.22

 

14.04.2015 - Oprydningsdag søndag den 19. april 2015 kl. 11.

Læs indkaldelsen her.

 

26.03.2015 - Nu er der også køkkenbord i det fælles kælderrum

En lille arbejdsgruppe (Mogens, Knud, Jytte og Carsten) har opsat et køkkenbord med underskabe i det fælles kælderrum i Groskenstræde 3. (Køkkenmøblerne stammer fra en lejlighed, som har fået nyt køkken). Det færdige resultat kan ses her. Fællesrummet benyttes af ejerforeningen til afholdelse af julestue, generalforsamling mm., men kan også benyttes (vederlagsfrit) af foreningens medlemmer. Fællesrummet kan reserveres hos ejerforeningsformanden. Under "Baghuset" findes en kalender, der viser, hvornår fællesrummet er reserveret.

 

25.03.2015 - Den ordinære generalforsamling den 19. marts 2015 og havefordelingsplan for 2015

Referatet af ejerforeningens generalforsamling den 19. marts 2015 kan ses her, og planen for fordeling af havearbejdet i 2015 kan ses her.

 

14.03.2015 - Acontorater for 2015-16 og varmeafregning for 2014

Kassereren har udsendt opkrævninger af acontorater for april 2015-marts 2016 samt afregning af Groskenstræde-ejendommens varmeregnskab for 2014. En oversigt over de nye acontorater og deres bestanddele kan ses her.

 

04.03.2015 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 19:30

Bestyrelsen har i Groskenstrædetidende Marts 2015 indkaldt til ordinær generalforsamling i ejerforeningen torsdag den 19. marts 2015 kl. 19:30. Dagsordenen fremgår af Groskenstrædetidende Marts, der er udsendt til medlemmerne med mail af 4. marts 2015 og desuden kan ses her. Som bilag til dagsordenen blev udsendt ejerforeningens årsregnskab for 2014, der kan ses her.

 

25.02.2015 - Ejerforeningens budget for 2015.

Ejerforeningsbestyrelsen har fastsat budgettet for 2015, som kan ses her.

 

31.01.2015 - Ordinær generalforsamling i ejerforeningen torsdag den 19. marts 2015 kl. 19:30

Ejerforeningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 19:30 i Fællesrummet i kælderen Groskenstræde 3. Dagsorden vil blive udsendt senere. Forslag, der ønskes behandlet på genenralforsamlingen, skal afleveres til bestyrelsen senest den 15. februar 2015.

 

31.01.2015 - Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015

Ejerforeningsbestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 28. januar 2015. Mødet omhandlede bl.a. udskiftning af dørtelefonernes "kontakt-paneler" i Groskenstræde 3 og 7 og afskærmning af det nyopsatte lys i Gården, så det ikke generer de omkringliggende lejligheder. Læs resuméet her.

 

28.11.2014 - Julestue lørdag den 6. december 2014 kl. 16

Ejerforeningen inviterer medlemmerne på glögg og æbleskiver i fællesrummet i Groskenstræde 3, kælderen, lørdag den 6. december 2014. Læs indbydelsen her.

 

06.10.2014 - Bestyrelsesmøde den 2. oktober 2014

Ejerforeningsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 2. oktober 2014. Mødet omhandlede bl.a. en aftale med banken om bedre forrentning af foreningens bankindeståender, en afsluttet forsikringssag, flytning af tørreskuret samt evt. opsætning af sensorstyret elektrisk lys i cykelskuret mod Bjergegade og uden på skuret nærmest P-pladsen og bagindgangen til Groskenstræde 7. Læs resuméet her.

 

03.10.2014 - Oprydningsdag søndag den 12. oktober 2014

Læs indkaldelsen her.

 

13.08.2014 - Krebsegilde i Gården lørdag den 23. august 2014

Læs indbydelsen her.

 

13.06.2014 - Loppemarked i Gården lørdag den 21. juni 2014

Læs indbydelsen her.

 

03.06.2014 - Kalender for reservering af ejerforeningens partytelt og fællesrum

Ejerforeningen råder over et stort og lille partytelt, som bruges, når vi afholder loppemarked, krebsegilde o.lign. Beboerne kan reservere teltene til opsætning i Gården ved at henvende sig til ejerforeningens formand. Beboerne kan på samme måde reservere fællesrummet i kælderen i Groskenstræde 3. En oversigt over reservationerne findes under Baghuset.

22.04.2014 - Oprydningsdag søndag den 27. april 2014 fra kl. 11

Læs indkaldelsen her.

 

04.04.2014 - Fordeling af havearbejdet i 2014

Ejerforeningsbestyrelsen har udsendt planen for fordeling af havearbejdet i 2014, der kan ses her.

 

25.03.2014 - Refererat af den ordinære generalforsamling den 19. marts 2014

Referatet af ejerforeningens generalforsamling den 19. marts 2014 findes her.

 

16.03.2014 - Acontorater for apr 2014-mar 2015 og varmeafregning for 2013

Ejerforeningens kasserer har med brev af 16. marts 2014 udsendt opkrævning af acontorater for april 2014-marts 2015 samt afregning af varmeudgifter for varmeåret 2013. En oversigt over de nye acontorater og deres bestanddele findes her.

 

05.03.2014 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Groskenstrædetidende Marts 2014 med indkaldelse og dagsorden for generalforsamlingen findes her. Bilag til dagsordenen er årsregnskabet for 2013, som findes her, og Groskenstrædetidende Oktober 2013, som findes her.

 

31.01.2014 - Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen onsdag den 19. marts 2014 kl. 19:30

Ejerforeningen afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014 kl. 19:30 i Fællesrummet i kælderen i Groskenstræde 3. Dagsorden vil blive udsendt senere. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres til bestyrelsen senest den 15. februar 2014.

 

28.12.2013 - Uændret acontobidrag i januar-marts 2014

Ejerforeningens opkrævningsperiode for fællesudgifter løber fra april til marts det følgende år. De acontobidrag, som er opkrævet for april-december 2013, gælder derfor også for månederne januar-marts 2014.

 

30.11.2013 - Julestue lørdag den 7. december 2013 kl. 16

Ejerforeningen inviterer medlemmerne på juleglögg og æbleskiver i det store fællesrum i kælderen i Groskenstræde 3 - se indbydelsen her.

 

03.10.2013 - Hav altid hunden i snor i Gården - undgå cigaretskod

Groskenstrædetidende Oktober 2013 med opfordring til altid at have sin hund i snor i Gården og opfordring til at undlade at henkaste cigaretskod i Gården findes her.

 

30.09.2013 - Oprydningsdag søndag den 6. oktober 2013 kl. 12

Læs indkaldelsen her.

 

06.09.2013 - Nyt layout for teaterhusene.dk

Ejerforeningens hjemmeside har ændret layout, men indholdet og funktionen er uændet. Den hidtidige webmaster er fraflyttet Groskenstræde, og Knud Rauff Nielsen og Carsten Søndergaard har i fællleskab overtaget webmaster-hvervet.

 

10.06.2013 - Ekstraordinær generalforsamling

Groskenstrædetidende Juni 2013 med indkaldelse og dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling findes her, og Groskenstrædetidende Juni 2013 (særnummer) med referatet findes her

26.04.2013 - Nyt fra ejerforeningen

Se det sidste nr. af Groskenstræde tidende her

26.03.2013 - Energimærkning af nr. 7

Der er nu gennemført energimærkning af ejendommen Groskenstræde nr. 7. Rapporten finder du under Ejendommen og her

16.03.2013 - Lejligheden i nr. 7 1.sal th er til salg

Lejligheden sælges gennem Lokalbolig se mere

16.03.2013 - Referat, Budget og A-conto rater

Referatet fra generalforsamlingen ligger nu under fanen Ejerforeningen. Budget for 2013 finder du under Økonomi, sammen med en oversigt over A-contoraterne for fællesudgifter gældende fra apr 2013 til mar 2014.

02.03.2013 - Generalforsamling

Der er generalforsamling d. 14. marts kl. 19.30 i det store kælderrum Groskenstræde 3. Dagsorden kan hentes her og regnskab for 2012 her

 

17.12.2012 - A conto bidrag jan-mar 2013

Vi skal alle indbetale samme beløb til ejerforeningen i jan, feb og marts 2013, som vi gjorde i december 2012 - læs bestyrelsens brev her

01.12.2012 - Fælles juleglögg i kælderen

Læs indbydelsen her

01.10.2012 - Oprydningsdag 7. oktober 2012

Læs indbydelsen her

29.07.2012 - Indbydelse til krebsegilde

Du kan se indbydelsen til årets krebsegilde lige her

25.06.2012 - Afgørelse om vandmålere

Det er besluttet IKKE at opsætte vandmålere da det er både for dyrt og for besværligt. Hvis du vil vide hvad der ligger bag beslutnningen, så send en mail til Marianne.

25.06.2012 - Elektronisk låsesystem i nr. 3 og 7

Ejerforeningsbestyrelsen har den 23. maj 2012 indgået aftale med firmaet BEKEY om opsætning af et elektronisk nøglesystem i gadedørene i Groskenstræde 3 og 7. Systemet fungerer således, at en person, der har en "elektronisk nøgle" i sin mobiltelefon, vil kunne låse gadedøren op med mobiltelefonen på samme måde, som når døren låses op via porttelefonen fra en af lejlighederne. Systemet vil ikke medføre nogen ændring eller begrænsning af hidtidige brug af fysiske nøgler.

Referat fra generalforsamlingen 21. marts 2012

kan nu læses under fanen Ejerforeningen, og i Baghuset kan du finde årets haveplan samt oplysninger om hvordan reduktioner i fællesudgifterne fordeles.

Datoer for årets aktiviteter fremgår af referatet, men kan også findes under fanen aktiviteter.

17.12.2011 - Ændring af opkrævningsperiode fra kalenderår til april-marts

Forsyning Helsingør har fremrykket afregningsperioden for fjernvarme, så at afregningsperioden fremover bliver kalenderåret. Det betyder, at varmeåret, der begyndte 1. april 2011, bliver et overgangsår på kun 9 måneder.

 

Groskenstræde-ejendommens varmeregnskab følger fjernvarmeforsyningens regnskabsår. Ejerforeningens kasserer regner med, at fjernvarmeforsyningens afregning og Clorius's regnskab for de enkelte lejligheders varmeforbrug kan foreligge så betids, at lejlighedernes nye varmebidrag kan opkræves fra 1. april.

 

Opkrævningsperioden for Groskenstræde-lejlighedernes varmebidrag kommer således fremover til at løbe fra 1. april til 31. marts året efter. Ejerforeningens kasserer vil på den kommende generalforsamling i marts/april stille forslag om, at opkrævningsperioden for ejendommens fællesudgifter (vedligeholdelse, vand mv.) ændres til samme periode som varmebidragene. Det vil betyde, at han vil kunne nøjes med at udsende opkrævninger én gang årligt i stedet for to gange som hidtil.

______________________________

 

TEATERHUSENE.DK © 2013